Det har bara gått en vecka sedan vi lämnade ”alarmperioderna” dess olika faser. Men de fyra bolag som står för transporter mellan öarna är redan i full gång att öka sina avgångar för att möte en ökande efterfrågan, som enligt en del av dem, når pre-covid volymer under vissa tider på dygnet.

På färjesidan handlar det om Fred Olsen och Armas, som binder ihop ö-gruppen. Ett stort tack framfördes häromdagen till dessa för att de ställde upp för Kanarieöarna och för kanarierna när efterfrågan totalt dog. Trots det höll dessa bolag en minimiservice som gjorde att nödvändiga resor och transport av varor kunde fungera.

Samma sak framfördes till de två regionalflygbolagen Binter och Canaryfly. Det senare ställde in samtliga flygningar under den värsta tiden, men hade flygplan preparerade för godstransporter och för att återföra kanarierna till sina hem. Binter upprätthöll en minimitrafik under hela perioden.

Idag uppger bolagen att de redan är tillbaka till 50-60% av sin kapacitet som rådde innan krisen bröt ut.