Mer sanddyner betyder det i detta fallet, och hänvisar förstås till sanddynerna i Maspalomas. Men det är också namnet på det projekt som initierades för ett par år sedan för att förhindra att sanden försvann från området, samt för att skapa möjligheter för att regenerera sandtillförseln.

Etapp 1 är avslutad. Här har man bland annat flyttat på 60.000 kubikmeter sand samt att man planterat lämpliga och endemiska arter för att binda sanden till området. Man genomförde också tre olika projekt, alla med bra resultat, menar chefen för projektet Miguel Angel Peña.

Den andra fasen skall följa upp resultaten från etapp 1. Ungefär 2 miljoner kronor satsas på denna ”mas dunas 2”. Projektet löper över 1 år och går framför allt ut på underhåll och kontroll över dynerna.

Få bort plantor som inte skall vara där. Undersöka vilka växter som på bästa sättet binder sanden till dynerna samt att avgränsa känsliga områden bland dynerna. Antalet vakter skall också ökas för att skydda dynerna från den mänskliga faktorn. Dynerna kan besökas, men man får hålla sig till de märkta lederna, som enligt tidningen Maspalomas Ahora uppgår till 8 kilometer per idag.