Kanarieöarna rapporterar nu att de inte registrerat något nytt fall av Coronasmittan på 60 timmar, eller 2,5 dygn! Samtidigt faller antalet aktiva fall och är nu nere på 59 personer – på alla öarna!

Fem av de åtta öarna som rapporterar om smittan, är nu helt fria från Coronafall. Det gäller Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Graciosa och La Palma.

Två personer vårdas på intensivvårdsavdelningar på Gran Canaria. En person vårdas på sal på sjukhus på Tenerife och resten vårdas i sina respektive hem.

Av de 59 aktiva fallen hittar vi 29 på Tenerife, 9 på Gran Canaria och 21 på Fuerteventura. Siffrorna på Fuerteventura är lite speciella då en stor del av de aktiva fallen inte är smitta som skett på ön, utan det handlar om båtflyktingar från Afrika som tagit med sig smittan.

Till sist bland de goda nyheterna kan vi konstatera att ö-gruppen nu haft 17 dygn utan något dödsfall på grund av viruset! Härligt!!!