Givetvis har den aktuella situationen med Coronaviruset fått oss att tänka till lite extra när det gäller semestern. I väldigt många fall har viruset också gjort att vi ändrat våra planer jämfört med hur vi vanligen vill ha det. En undersökning bland spanska familjer visar tydligt att det är Coronaviruset som ligger bakom väldigt många beslut.

Lite förvånande är kanske att över hälften av de tillfrågade tyckte det var ok att betala lite mer gällande transport och boende om de i gengäld vidtog ytterligare säkerhetsåtgärder än de som bestämts av myndigheterna. De flesta tyckte att en 5% höjning skulle vara ok.

I övrigt lär vi oss att över 90% av de spanska familjerna har för avsikt att spendera sin semester i hemlandet. Man anser att den egna bilen är bästa sättet att transportera sig, och man bor helst på hotell. Viktigt är också att pooler och allmäna utrymmen är öppna för att kunna utnyttja dem.

De flesta familjerna indikerar också att de har för avsikt att göra flera, kortare resor under sin semester. Gärna till platser där det inte är så mycket folk. Ja det sista uppges av 75% av de tillfrågade.