Under mars och april rådde lugnet på de spanska vägarna. De åtgärder och restriktioner som myndigheterna vidtog för att stoppa smittan gjorde att de allra flesta spenderade dagarna i sina hem – långt borta från vägarna.

Under dessa två månader minskade trafiken med 90% i landet. När nu endast någon dag återstår i juni, kan vi konstatera att trafiken ännu inte nått upp i normal styrka. Enligt aktuella siffror har trafiken minskat med 20% även i juni.

Trafikpolisen vet inte riktigt hur man skall bedöma de två ”riktiga” sommarmånaderna, men man tror att trafiken kommer att öka, framför allt till och från de större städerna. Man tror att många människor kommer att vilja besöka städerna för att få ta del av det större utbudet, men att man väljer att åka hem efter dagens slut.

Under fjolårets sommar trafik omkom 215 personer. Målet är givetvis att kraftigt minska denna siffra.

Ansvarig minister anser att säkerhetsbälten, nykterhet, hjälm och avstånd till andra fordon är detsamma för trafiksäkerheten som munskydd, minimiavstånd och handtvätt är för Coronaviruset. Därför kommer kontrollerna att ökas inför sommaren.

Trafikpolisen förfogar över 764 fasta radarkontroller plus ytterligare 548 mobila, 12 helikoptrar, och 11 droner bland annat…