Coronaviruset har accelererat diskussionen om hur en mer flexibel arbetssituation skall hanteras i Spanien och på Kanarieöarna. Redan innan virusutbrottet fanns ämnet med på agendan, men då hemarbetet blev ett måste i strävan att minimera smittan, så fördes temat allt högre upp på prioriteringslistan.

På Kanarieöarna har man nu beslutat hur de statsanställda skall fungera från och med nu. Det gäller således nästan 70.000 anställda, av vilka 87% ställer sig bakom de beslut som tagits.

Dessa innebär att de som har barn under 14år hemma kan jobba hemifran fyra dagar i veckan och endast bege sig till sin arbetsplats en dag per vecka. Detta blir verkligheten för ca. 17.500 statsanställda på öarna.

För resten av de anställda erbjuds som minimum en dags arbete hemifrån, något som varierar mycket från arbete till arbete.

Idag arbetar ca. 70% av de anställda åtminstone en dag i veckan hemifrån