Gran Canaria har i år fått 2 helikoptrar stationerade på ön för att bättre och snabbare kunna attackera en eventuell skogsbrand.

Den första helikoptern installerades i staden Artenara de 15 maj där den kommer att stanna fram till den 15 november. Igår kom den andra helikoptern som blir stationerad på ön fram till den 15 oktober. Myndigheternas strävan är att få dessa bägge helikoptrar stationerade på ön under minst 10 månader, då skogsbränder numera sker även under den period som tidigare ansågs vara ”lågsäsong”.

Piloterna betonar riskerna med flygningar på Gran Canaria. Risken liknas med den det innebär att flyga helikopter på Madeira. Med ett oändligt antal dalgångar sätts helikoptern och piloten på stora utmaningar då apparaterna lätt dras ner eller skuts upp i dessa dalgångar beroende på mycket starka vindar.

Samtidigt är alla överens om att det är av högsta vikt att komma till branden så fort som möjligt, något som nu kan ske. Helikoptrarna gås igenom både morgon och kväll samt givetvis efter varje flygning. De skall vara startklara inom 10 minuter från det att utryckning krävs.