I början av året presenterades en undersökning som visade att Kanarieöarna var på väg mot ett fint år, där nyanställningen såg ut att bli bra, med resultatet att arbetslösheten skulle komma att sjunka. Undersökningen visade att servitör yrket var speciellt efterfrågat på öarna. Men även receptionister, kockar, säljare och städpersonal gick en god tid till mötes…

Så kom ändringen i form av Coronaviruset. Som alla ser så var ovanstående yrken relaterade till turismen, en sektor som helt dött sedan den 14 mars.

Under april var det lika illa inom alla branscher, men sedan dess har det, trots allt, börjat röra lite på sig.

Det är framför allt byggbranschen som uppvisar bra anställnings siffror. Ja, till och med bättre än samma månad i fjol. Bäst går det för murarna och för allt-i-allo personal på byggplatser. Men även inom städsektorn ser man en förbättring, liksom inom distribution.