Det generösa permitterings stöd som infördes av regeringen när man utlyste den första ”alarmperioden” i mitten på mars var till att börja med avsedd att gälla fram till dess man lämnade ”alarmtiden” och fortsatte in i ”det nya normala”. Stödet, som antingen kunde sökas såsom force majeure, eller grundat på ekonomiska/produktionsmässiga grunder, har hjälpt drabbade företag stort. Bland annat har staten tagit hand om såväl lön som sociala kostnader även om lönen betalats ut till 70%

Nu närmar vi oss ”det nya normala”, men fortfarande är det bara ett fåtal hotell som öppnat i landet. Därför pågår nu intensiva diskussioner för att förlänga denna permitteringsperiod, något som verkar stödjas av alla parter. Det förslag som ser ut att presenteras kommer att föreslå att perioden förlängs till den 30 september. Regering, fackföreningar och företagare håller just nu på att komma överens.