Som nämnt så var Kanarieöarna den tredje regionen där befolkningsökningen var störst under 2019. Befolkningen ökade med 1,38% och antalet invånare på öarna stannade på 2.237.309 personer.

Ökningen berodde framför allt på immigrationen – 31.489 personer kom till öarna från andra länder och 566 personer från andra platser i Spanien. För andra gången i historien – och andra året i rad – så minskade den ”egna” befolkningen, det vill säga att flera personer avled än föddes. Under 2019 var det 1.546 fler dödsfall än födslar.