Spanien sprängde 47 miljonersgränsen för första gången per den 31.12 2019. Detta tack vare immigrationen.

Vid årsskiftet hade Spanien en befolkning på 47.329.981 personer. 

Ökningen jämfört med året innan var 392.921 personer, vilket är den kraftigaste ökningen i landet sedan år 2008. Totalt ankom 748.759 immigranter till landet, vilket kompenserade för den negativa tillväxten av infödda spanjorer. Samtidigt flyttade 297.368 inflyttade ut ur landet, vilket ger en tillväxt på 451.391 personer. Av dessa var 84.202 återflyttande spanjorer.

Den kraftigaste befolkningsökningen skedde på ögruppen Balearerna (Mallorca etc) med 1,9%, följt av Madrid 1,59% och Kanarieöarna 1,38%.

219.970 utlänningar lämnade Spanien under året tillsammans med 77.398 spanjorer.

För första gången sedan 2013 registrerar Spanien över 5 miljoner utlänningar i landet.

Av invandringen kom de flesta från Colombia, följt av Venezuela, och Marocko. Av de som valde att lämna Spanien kom flest från Rumänien, Ecuador och Bulgarien.