En mycket stor mängd människor har permitterats från sina jobb i Spanien. Framför allt gäller det människor som jobbat inom turistnäringen, en näring som står som den viktigaste för hela landet – och givetvis för Kanarieöarna. Men även personer i andra branscher har drabbats hårt.

Hur länge dessa permitteringar kommer att fortgå är svårt att uttala sig om. Det varierar givetvis från bransch till bransch, och till slut beror det mesta på hur detta viruset utvecklar sig.

Oavsett vad, så kommer den tid som löntagaren varit permitterad att tas bort från den tid som ligger som grund för semestern. Enkelt sett skulle det betyda att om en person varit permitterad i ett halvt år så förlorar hon/han hälften av sina semesterdagar.

Detta har inte klart framgått tidigare, men tas nu fram från rådgivarhåll för att detta inte skall skapa oväntade problem för de som varit permitterade.