Kommunen Mogan har ett hem för hundar utan ägare. Under tidig vår, och innan tiden för den hemska Coronaperioden, fanns 19 hundar i hemmet.

Dessa hundar sköttes av frivilliga, som dagligen besökte hemmet och hundarna, gav dem mat och gick turer med djuren. Men så kom förändringen i och med viruset. Kommunen varslade de frivilliga att hemmet skulle stänga och lämnade oklart vad som skulle ske med hundarna. Det hela fick dock ett lyckligt slut då de frivilliga i en gemensam ansträngning adopterade samtliga hundar och tog dem med sig hem.

När nyheten spred sig var inte hundmatsföretaget ”Country Farms” sena med att stå fram och premiera de frivilliga med 100 kg hundmat, vilket överräcktes i en liten ceremoni tillsammans med hälsoministern i Mogans kommun.