Under den långa alarm perioden i Spanien har det till viss del varit omöjligt att besiktiga sin bil enligt gällande regler. I Spanien måste man senast besiktiga sin bil ett år efter senaste besiktningen, oavsett andra faktorer. För att klara av denna situation införde myndigheterna uppskov för bilägarna.

Dessa uppskov varierade i tid, men uppgick till mellan 4 till 6 månader. Nu när återhämtningen är på god väg går man emellertid tillbaka till normala standards igen. Det innebär att bilar som skall besiktigas senast 1 juni iår måste boka tid och genomföra besiktningen utan möjlighet till uppskov. Redan givna uppskov uppges fortfarande gälla för att på så sätt inte överbelasta alla besiktningsställen.