Kanarieörna har en permanent seismisk aktivitet runtom i arkipelagen och har alltid haft det. Praktiskt taget alla skalv är av vukanisk aktivitet som orsakas av magma som pressar sig uppåt. De flesta skalv märks inte av befolkningen då de flesta är små  och de flesta med epicenter på havsbotten på flera kilometers djup. 

Då man inte hade instrument för att läsa aktiviteten finns det väldigt få noteringar genom historien för man inte la märke till dem. På öarna installerade men den första seismiska stationen 1964 på Tenerife. Nästa station installerades inte förrän 1975. Per idag har arkipelagen ca 15 stationer som registrerar minsta skalv. 

De mest aktiva området är i havet mellan Gran Canaria och Tenerife där en kontinental platta möter en annan och har skapat en undervattens vulkan vid namn Enmedio. Nedan har ni en bild på de mest signifikativa skalven som registrerats. De största skalven som öarna har haft  är: 1989 i havet mellan Tenerife och Gran Canaria med 5,2, 1991 sydväst om El Hierro på 5,3 och 2 jordbävningar på 4,8 respektive  4,9 även dessa på el Hierro i samband med öns undervattens vulkan som hade utbrott år  2013.

Skalv på Gran Canaria som inte är relaterade till vulkanen Enmedio är mycket sällsynta så det vi upplevde idag utanför Telde tillhör inte det normala