Myndigheterna på Kanarieöarna går nu ut med en förklaring om hur och var ansiktsmasker och gummihandskar skall slängas när de gjort sitt. Myndigheterna säger sig ha funnit använda masker och handskar i vanliga papperskorgar, i handels vagnar eller kort och gott slängda på gatan.

Man påpekar den stora risken detta innebär – vid sidan av den rent miljömässiga aspekten. Masker och handskar skall läggas i en plastpåse som sedan skall stängas. Därefter slängs dessa i den grå containern. Gummihandskar likaså, och skall alltså inte sorteras efter normal sopsortering. När man väl deponerat de använda maskerna eller handskarna i den grå containern, skall personen som hanterat påsen tvätta sina händer med tvål och vatten under ca, 1 minut.