Under måndagen kommer vissa klasser att öppna på skolorna. Det gäller framför allt de elever som behöver stöd och hjälp inför ”avslutningsexamens”. I Spanien gäller det motsvarande mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Även yrkesutbildningarna kommer att få möjlighet till hjälp. Skolgången, både för lärarna och eleverna är frivillig.

Samtliga kommer att kontrolleras innan man släpps in på skolan. Framför allt kommer kroppstemperaturen att mätas. Reglerna skiljer från skola till skola, då det är upp till varje skola att forma sina egna regler i detta läge.