Dynerna i Maspalomas har under Coronakrisen lämnats i fred från människan. Svaret från detta 400 hektar stora området var att dynerna återtog det utseende de hade för 50 år sedan – det vill säga innan turismen intog södra delen av Gran Canaria. För 50 år sedan nådde dynerna fram till ca. 70 meter innan havet. Detta avstånd avlägsnades år för år för att nå 200 meter för några år sedan. Nu är dynerna på väg tillbaka.

För att bibehålla denna positiva utveckling har myndigheterna bestämt att dynerna skall bevakas av 4 personer från miljödepartementet och 2 poliser. De skall se till att folk håller sig till de leder som finns upp märkta bland dynerna och att de inte rör sig på andra, stängda områden