Den kanariska regeringen har utfärdat en varning för skogsbränder från 07.00 i morgon, lördag. Varningen gäller öarna El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife och Gran Canaria. En av orsakerna till varningen är de höga temperaturer som spås för helgen och för några dagar in i nästa vecka.

För Gran Canarias del spår man temperaturer på mellan 28 – 36 grader även om det lokalt kan bli ännu varmare. Dessutom kommer vindarna att vara friska, vilket ökar risken för bränder. Befolkningen ombeds vara försiktiga samt att ta del av de råd som myndigheterna utfärdar när det gäller att skydda sig själva.