I och med Fas 2 som startar på måndag kommer alla i landet (som befinner sig i fas 2…) kommer vi att kunna träna mer flexibelt än tidigare. Fram till nu har det varit tillåtet med individuell träning från 06.00 – 10.00 och 20.00 – 23.00. Detta ändras nu och den som vill träna kan göra så när man vill, med undantag för den tid som är reserverad för personer över 70 år, dvs 10.00 -12.00 och 19.00-20.00.

Allmänna pooler kommer också att öppna om än med relativt starka begränsningar. På många håll kommer förbokning att krävas, liksom att minimiavståndet upprätthålls. Duschar kommer att hållas stängda. Dessa installationer städas dagligen enligt nya specifikationer samt att områden som berörs av många – dörrhandtag, stegar etc. – måste städas åtminstone tre gånger per dag.