Här passar man på att gräva upp själva centrum, där huvuddelen av turisterna promenerade för ett par månader sedan. De riktigt gamla vattenledningarna läcker och kostar pengar, varför kommunen passar på att byta ut dessa nu när ingen turism förekommer i orten. Denna typ av reparation hade skapat mycket problem och missnöje om den hade genomförts under turistsäsongen. Trots att det bara handlar om dryga 60 meters uppgrävning, så sker detta precis där den största delen av turismen vanligtvis koncentreras.

Agerandet går i linje med Mogans utstakade projekt att modernisera de infrastrukturer som med åren har blivit för gamla.

Bilden är ifrån kommunen Mogans hemsida mogan.es