Grannkommunen Santa Lucia öppnar sina marknader igen från och med måndag 11 maj. Det betyder att fruktmarknaden i Vecindario kommer att vara i full gång från och med måndag.

Till att börja med kommer endast frukt och grönsaker att finnas i början för att på så sätt undvika trängsel, vilket skulle kunna öka risken för smittspridning.

Marknaden är på Måndagar kl. 08.00 -14.oo se karta bredvid

Jordbruks marknad

JORDBRUKSMARKNAD