Kommunen i Mogan har föreslagit att stränderna i den kommunen delas in i olika områden inför den stundande öppningen av stränderna på ön. Uppdelningen sker i 4 kategorier; område med 2 solstolar, område med en solstol, område för handdukar för 2 personer och område för handdukar för familjer.

De tre först nämnda områdena mäter 2,50 x 2,50 m, medan familjeområdet mäter 5,00 x 2,50 meter. Områdena är avstängda med trästolpar och rep. Mellan områdena skapas gångvägar som mäter 2 meters bredd.

På grund av platsbrist så kommer det att vara förbjudet med bollspel, frisbee och liknande

Så brukar stränderna se ut…