Under fredagen noterades inget nytt dödsfall pga coronaviruset på Kanarieöarna. Därmed har det totala antalet stannat på 148 personer för tillfället. Under fredagen noterades 10 nya smittofall samt att 21 personer blev friskskrivna. Då har 2.240 personer smittats på Kanarieöarna sedan utbrottet.

1.321 personer har friskskrivits. När det gäller Gran Canaria så är siffrorna betydligt lägre. Här har endast 550 personer smittats.

Se uppdaterad statistik per ö och kommun : Covid19