Genom den ökande arbetslösheten så blir det fler och fler hushåll i Spanien där alla medlemmar är utan jobb. Under årets första kvartal ökade antalet sådana hushåll med 60.700. Totalt handlar det om 1.073.800 hushåll där ingen av familjens medlemmar är i jobb i Spanien vid mars månads utgång.

Med tanke på att den nuvarande virussituationen egentligen bara drabbade de sista 14 dagarna i mars, finns det dessvärre anledming att tro att dessa siffror kommer att öka kraftigt under det andra kvartalet…