Anställda på det statliga postverket i Spanien hör till de kollektiv som blivit mest utsatta för Coronaviruset. Det hävdar i alla fall representanterna från fackföreningarna. Dessutom menar man att detta faktum beror på de dåliga skyddsåtgärder som anställda på posten hade när viruset bröt ut på allvar i Spanien.

Totalt har 836 personer smittats bland personalen samt 2.197 personer har satts i karantän. Å andra sidan har posten totalt 53,000 anställda i Spanien…