Efter 40 dagars ”alarmtillstånd” nådde oss den goda nyheten att det var första gången som antalet friskskrivna överskred antalet smittade för dagen. 

Detta ger expertisen hopp och tro på att viruset är på väg att komma under kontroll.  Antalet döda har sjunkit till 367, vilket är det lägsta antalet sedan 22 mars.  Och antalet friskskrivna var 3.105 jämfört med antalet rapporterade smittade som var 2.796.