Ja, det är frågan som i stort sett alla ställer sig och ställer till myndigheterna. Kanske framför allt när det gäller turismen på Gran Canaria. Myndigheterna svarar nu att man inte har någon kalender inför kommande öppning. Man förklarar att öppningen skall ske ”så snart som möjligt” men alltid med hänsyn till hälsoriskerna.