Enligt tidningen La Provincia så har Italien lanserat ett förslag där medborgarna skulle kunna få skattelättnader för eventuella semesterdagar spenderade i det egna landet. ”Ett intressant förslag” tycker Yaiza Castilla som är ansvarig minister för turismen på Kanarieöarna.

Ett annat förslag som kommit fram på öarna är att samtliga spanjorer skulle kunna få 75% rabatt på sina resor till och från öarna. Bakom detta förslaget ligger det faktum att de som bor på öarna redan får denna rabatt av den spanska staten för sina resor. Detta förslaget stöds emellertid inte av Yaiza Castilla