Spanska riksbanken medger att de kraftiga ekonomiska åtaganden som ingåtts för att lindra effekterna av viruset kommer att betyda stora fall i den spanska bruttonationalprodukten. I en ny rapport varnar man för att BNP kan komma att falla så mycket som 13,9% förutsatt att ”alarmperioden” kommer att fortgå under 12 veckor och att vi sedan är tillbaka till ”normal” status till årsskiftet.

Om alarm perioden kan begränsas till 8 veckor (vilket är den tid den nu bestämt kommer att gälla till 9 maj) och resten vara tillbaka till ”normal” vid nyåret kan fallet stoppas vid 8,7%. Skulle man avsluta alarmperioden den 9 maj och återgången till ”normal” skulle uppnås före nyår kan fallet stoppas vid 6,6%.