Man uppskattar att det idag finns ca. 40.000 hushåll på Kanarieöarna som inte har någon inkomst alls. Det vill säga, man har inget jobb varifrån man får någon lön, och inte heller någon hjälp från myndigheterna av en eller annan anledning. En av anledningarna till denna situation är att man arbetat ”svart”, dvs utan att deklarera sitt jobb och sin ankomst.

Väldigt många av de som på så sätt finansierat sin tillvaro har blivit uppsagda under nuvarande kris och hamnar således helt utan skydd. Observera att detta gäller en del av de som idag inte har någon intäkt.