I och med att industrin och byggnadssektorn, bland annat, fick återgå till sina arbeten efter påsk, så har trafiken på de största vägarna på Gran Canaria ökat något. Trafiken ökade med 33% om man jämförde måndagen den 13 april med måndagen innan.

Jämfört med måndagen den 30 mars var ökningen ca. 20%. Däremot om man jämför trafiken med starten på ”alarmperioden” den 16 mars så har den fortfarande minskat med ca. 35%.