Två efterfrågade punkter som hittills inte fått något svar. Att de äldre skall få komma ut på promenader och att individuell träning skulle tillåtas är frågor som vi hela tiden behandlar, hävdar experten och läkaren Fernando Simon.

Några beslut har inte tagits, och vad som kommer att gälla under den fjärde perioden kommer att framgå av det officiella dekret som presenteras under veckan.