Centralregeringen i Madrid har sedan förra veckan informerat att man kommer att införa en garanterad minimilön för alla spanska hushåll. Denna åtgärd gäller kanske speciellt de som hamnar utanför redan befintliga skyddsapparater. Men Kanarieöarna har inte låtit vänta på detta beslut, utan införde redan igår en liknande åtgärd som skall hjälpa de värst drabbade fram till staten träder in.

Det betyder att de som idag inte har tillgång till något mottar 367 euros för månaden om man är ensam, 415 euros om man är två, 453 euros för tre personer eller 478 euros om man är 4 eller fler. Totalt belastar detta den kanariska ekonomin med 16 miljoner euros för en månad. Man beräknar att mellan 38 – 40.000 familjer är berättigade till denna hjälp.