De sociala nätverken används flitigt för att skapa förhoppningar om nya vistelser på Gran Canaria. Många är de återkommande gästerna som låter sina minnen spridas samtidigt som den gemensamma kommentaren är att de snart – så snart som möjligt – kommer att komma tillbaka till favoritön.

Och det är klart att nästan 400.000 internationella turister har blivit snuvade på sin marsresa till Gran Canaria och drygt 300.000 på sin aprilresa. Så visst kommer det att finnas ett uppdämt resebehov så fort dörrarna öppnas.