Ett stort problem för Spanien och för Kanarieöarna. Under den nuvarande ”alarmperioden” som påbörjades den 14 mars har antalet illegala från Afrika i stort sett varit detsamma som i fjol.  I år har landet mottagit 745 personer jämfört med samma period 2019 då man tog emot 743. Ser man till Kanarieöarna så ser det emellertid helt annorlunda ut. Från att ha mottagit 73 personer i fjol har öarna i år fått ta emot 670 personer.

Ser man på siffrorna från årsskiftet så upprepas samma sak. För Spanien som helhet har antalet illegala sjunkit med 1050 personer (-17,9%), men i Kanarieöarnas fall har siffran stigit med 1.781 personer, vilket nästan innebär en fördubbling av antalet illegala (+1.600).