Vid mars månads utgång hade 85.873 företag försvunnit i Spanien. Det innebär ca. 6,5% av det totala antalet registrerade företag. Värst utsatta var de små företagen med 1 – 49 anställda. Företag med 1-2 anställda drabbades värst sett till antal försvunna företag. Till denna gruppen hörde nästan 35.000 företag. Företag med fler än 50 anställda har hittills klarat sig bättre.

Sett till typ av företag så är hotellen värst drabbade (20.197 företag) före byggnadsbranschen och handel.