Det spanska läsåret är indelat i tre terminer. Två av dessa har avslutats under helt normala förhållanden. Den tredje terminen har förändrats kraftigt på grund av stängningen av skolorna. Det är nu beslutat att skolåret fortsätter fram till mitten-slutet på juni precis som planlagt.

Dock kommer all undervisning att ske online. Dessutom kommer man under den tredje terminen endast repetera det som redan givits av undervisning. Inga nya teman kommer att startas, utan det får vänta till kommande skolår. Dessutom har man kommit överens om att skolor och liknande institut får öppna under juli och augusti för att ge elever som hamnat på efterkälken en möjlighet att hämta in kunskap.