Efter långa pass på sjukhuset eller i supermercadon har flera personer funnit anonyma hälsningar från sina grannar när de kommit hem. Flera har blivit ombedda att hitta alternativt boende under nuvarande krisen då grannarna/grannen säger att den inte vill bli smittad…

Polisen är öppen och tar emot denna typ av anmälningar för att få slut på denna typ av osolidariskt beteende.