Precis har den andra förlängningen – 3:e perioden – av alarmperioden införts i Spanien, men redan under dagen idag förväntas landets president ansöka om ytterligare en förlängning. I detta fall skulle alarmperioden sträcka sig fram till 10:e maj.

I dessa fall av förlängning är det presidenten som ansöker om det, en ansökan som sedan behandlas av riksdagen – i detta fall förmodligen nästa onsdag 22.4. Huruvida förlängningen innebär några förändringar i hur folk får röra sig föreligger ännu inte.