Företagarföreningen för hotell och lägenheter ber myndigheterna i syd om att efterskänka avgiften för byggnadslov för hotell och lägenheter. De allra flesta turist installationer står för tillfället helt tomma. Och vissa har för avsikt att utnyttja denna tid till att renovera och förbättra sina hotell.

Detta skulle medföra en klar förbättring för den stora arbetslöshet som kommer i kölvattnet av Corona, samt att det skulle placera hotellen i ett bättre läge när situationen till slut börjar gå mot det normala. Därför hävdar företagarföreningen att det är av största vikt att kostnaden tas bort och att tillstånden ges på det mest flexibla sätt möjligt.