På annandag påsk, sammanfallande med att många industri och byggnadsarbetare återvände till sina jobb efter 14 dagars påtvingad frånvaro, började de kanariska myndigheterna att dela ut gratis ansiktsmasker till de som använde sig av publika transportmedel.

Totalt har de kanariska myndigheterna till att börja med avsatt en halv miljon ansiktsmasker för ändamålet.