Representanter för hälsomyndigheterna i Spanien menar att barn snart kan komma att få gå ut under en begränsad tid dagligen. Man betonar att det slutliga beslutet ligger hos regeringen, men att myndigheten ser positivt på att barn skall kunna få komma ut och röra på sig. 

Exakt hur det skall gå till och vilka restriktioner som måste införas håller man för nuvarande på att studera.