Sedan 2014 då den nya lagen gällande spelhallar, vadslagning etc. trädde i kraft har antalet salonger/salar ökat med 63%. Utvecklingen av dessa ställen är så kraftig att den kanariska regeringen nu sätter ner foten och säger nej till vidare utveckling.

Inga nya tillstånd kommer att utfärdas före den 31 december 2021, då man menar att denna sektor går ut över många personers hälsa – och kanske framför allt mot de unga.