Nu har de allra flesta i Spanien mer eller mindre tvingats att hålla sig hemma i en månads tid. Detta för att undvika spridningen av Coronaviruset. Under samma period har man fortsatt mätningarna av luftkvaliteten på olika platser på ögruppen.

Det konstateras klart att halterna av kväveoxider (NO2) har gått ner. Generellt mellan 50-70% och i riktigt trafikerade områden med så mycket som upp till 90%.

Inget ont som inte har något gott med sig…