En nyligen gjord undersökning visar att hela 33,7% av den tillfrågade, kanariska, befolkningen är säkra eller tror att de blir av med sitt jobb när viruskrisen väl är över. Samtidigt tror 49% att de får tillbaka sitt jobb. Hela 48% tror dock att deras lön kommer att sjunka när de är tillbaka i jobbet…

Som svar på frågan vem som blir främsta, ekonomiska hjälpen vid kommande kris svarar hela 55% att det får bli övriga familjen – 30% menar att det blir den kanariska regeringen.