Ja, mer blev det inte konstaterar tidningen Canarias7 i en artikel. Det stora tivoli som skulle stå klart i maj 1976 kom aldrig längre än att affärslokalerna byggdes. Beläget precis vid infarten till Las Palmas skulle tivolit utgöra en av turismens huvudattraktioner och man räknade med att ca. 900.000 personer skulle besöka installationerrna per år.

Ett nytt försök gjordes 15 år senare. Den här gången kom man så pass långt att man hann installera ett stort pariserhjul varifrån utsikten skulle vara fantastiskt över infarten till Las Palmas. Men längre än så kom man inte. Tivolit blev aldrig mer än en dröm…. 2013 demonterades pariserhjiulet och nu är de få lokalerna som kvarstår omgjorda till en företagspark.

Ja, mer blev det inte konstaterar tidningen Canarias7 i en artikel. Det stora tivoli som skulle stå klart i maj 1976 kom aldrig längre än att affärslokalerna byggdes. Beläget precis vid infarten till Las Palmas skulle tivolit utgöra en av turismens huvudattraktioner och man räknade med att ca. 900.000 personer skulle besöka installationerrna per år.

Ett nytt försök gjordes 15 år senare. Den här gången kom man så pass långt att man hann installera ett stort pariserhjul varifrån utsikten skulle vara fantastiskt över infarten till Las Palmas. Men längre än så kom man inte. Tivolit blev aldrig mer än en dröm…. 2013 demonterades pariserhjiulet och nu är de få lokalerna som kvarstår omgjorda till en företagspark.