Polisens olika grenar, Policia Nacional och Guardia Civil, har fullt upp att hålla kontroll på att medborgarna följer de råd och regler som gäller. Och en del har svårt att finna sig i att bara sitta hemma…

Sedan införandet av ”alarmperioden” har 1.774 personer anhållits då de upprepade gånger valt att inte följa reglerna. Hela 125.267 personer har samtidigt bötfällts för enstaka brott mot reglerna.