Antalet bilar som cirkulerar på Gran Canarias vägar har givetvis minskat kraftigt under den spanska ”alarm perioden”. Enligt mätningar på de mest trafikerade vägarna minskade biltrafiken med 67% direkt som en följd av införandet av ”alarm perioden” den 14 mars.

Därefter har minskningen fortsatt, dock i ett betydligt lugnare tempo. Per idag är trafiken ca. 72% lägre än under normala förhållanden.