I och för sig något vi alla redan kände till, men under skärtorsdagen har det officiella beslutet klubbats i riksdagen i Madrid. Såtillvida så fortsätter de stränga reglerna att gälla i ytterligare 14 dagar, vilka avslutas den 26 april.

Däremot avslutas förbudet att gå till jobb annat än om jobbet varit direkt relaterat till bekämpning av viruset eller liknande. Sålunda får bland annat industrin och byggnadssektorn återgå till sina jobb på måndag.